TISKOVÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍ AUTOMOBIL – PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVANÍ OBYVATEL OBCÍ (JPO III NOVÁ PEC)

 

iropTisková zpráva

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL – PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVANÍ OBYVATEL OBCÍ (JPO III NOVÁ PEC)

Registrační číslo projektu:          CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000368

Investor:                                            Obec Nová Pec

Projekt DOPRAVNÍ AUTOMOBIL – PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVANÍ OBYVATEL OBCÍ
(JPO III NOVÁ PEC)
je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Celková výše rozpočtu projektu činí:                                                                                    1 796 850,- Kč

Celková dotace činí (předpoklad):                                                                                         1 551 825,- Kč

Termín ukončení realizace projektu:                                                                                    31. 3. 2017

Shrnutí projektu:

V rámci projektu bude pořízen dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí. Mezi základní činnosti JSDHO Nová Pec (JPO III/1) v rámci integrovaného záchranného systému
(v rámci civilní ochrany definované IZS) patří varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití včetně tzv. humanitární pomoci. Pořízením dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí se výrazně zvýší schopnost jednotky plnit tyto úkoly.

Cílem předkládaného projektu je zvýšení připravenosti JSDHO Nová Pec k řešení a řízení rizik a katastrof spojených s řešením mimořádných událostí konkrétně s odstraňováním důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

 

Výstup projektu - indikátor:  Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS…………1 set