Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb. a vyhlášky č. 422/2006 Sb.

 1. Úplný oficiální název povinného subjektu

  Obec Nová Pec

 2. Důvod a způsob založení

  Zákon o obcích č.128/2000 Sb..
  Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (zákon 128/2000 Sb., § 2 odst. 2)

 3. Organizační struktura

  Obec Nová Pec má devítičlenné volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo zřídilo výbory finanční a kontrolní.

 4. Kontaktní spojení

  Obecní úřad Nová Pec, Nové Chalupy 43, 384 62 Nová Pec, 

  Úřední hodiny

  Pondělí: 8:00 – 11:00, 13:00 - 16:00
  Středa: 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

  • telefonní čísla: 777 516 769 - účetní, 602 160 507- místostarosta, 603 213 694 - starosta
  • internetové stránky: www.novapec.info
  • další elektronické adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 5. Případné platby lze poukázat

  běžný účet obce – ČS
  číslo účtu: 662005329/08000
  hotovostní úhrady v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu

 6. Identifikační číslo organizace 00250619

 7. DIČ

  Daňové identifikační číslo – CZ 00250619 (jsme plátci DPH)

 8. Dokumenty

  • územní plán – k dispozici na stránce "územnní plán"
  • rozpočet – k dispozici na stránce "dokumenty ke stažení"
  • výkazy a rozpočet za loňský rok - k dispozici na stránce "Rozpočet"

  Další dokumenty a formuláře jsou k dipozici na stránce "dokumenty ke stažení".

 9. Žádosti o informace

  Každá fyzická a právnická osoba může požádat o informaci ústně nebo písemně, faxem nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována. Žádost může být podána do kanceláře obecního úřadu nebo zaslána jakýmkoli komunikačním prostředkem na adresy či čísla uvedená v bodě 4.

 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Pro podání žádostí a dalších podání lze uskutečnit na všechny kontakty pod bodem 4

 11. Opravné prostředky

  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

 12. Formuláře

  Formuláře a dokumenty jsou k dispozici v sekci dokumenty ke stažení.

 13. Návody pro řešení životních situací

  V případě potřeby pomoci s řešením různých životních situací kontaktujte pracovníky obecního úřadu, kteří se Vám budou snažit pomoci v rámci svých zákonných a časových možností.

 14. Nejdůležitější předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obec jedná.

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 40/1994 Sb., o veřejných zakázkách
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listninou a o ověřování pravosti podpisu
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a další

  Dále obec jedná dle místních vyhlášek, které jsou zveřejněny na úřední desce.

 15. Úhrady za poskytování informací

  Ceník je k dispozici na samostatné stránce.

 16. Licenční smlouvy

  Licenční smlouvy nejsou k dispozici.

 17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

  Výroční zprávy nejsou k dispozici.

 18. Seznam organizací

  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

  Obec Nová Pec je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

  • ZŠ a MŠ Nová Pec

   Nové Chalupy 71, Nová Pec, 384 62

   IČ: