Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Dlouhý Bor dne 2.8.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 02.08.2019 od 12:00 hod do 14:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor
Vypnutá oblast:
Lokalita Dlouhý Bor (Nová Pec směr Jelení Vrchy) viz. přiložený soupis dotčených
odběrných míst.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe