Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Láz - dne 5.8.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 05.08.2019 od 10:00 hod do 12:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Láz
Vypnutá oblast:
Část obce Láz - lokalita samoty vpravo od hl. silnice před horní čás