Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.7.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 26.07.2019 od 08:00 hod do 10:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Pěkná
Vypnutá oblast:
Celá obec Pěkná vč. přilehlých samot. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe