Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.7.21019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 31.07.2019 od 11:00 hod do 14:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Bělá
Vypnutá oblast:
Celá obec Bělá vč. přilehlých samot. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě viz.
přiložený seznam dotčených odběrných míst.