Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.04.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 16.04.2019 od 08:00 hod do 15:00 hod

Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec - lokalita rekreačních objektů Střední odborné školy
elektrotechnické směr Jelení Vrchy.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohotonezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe