Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.4.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 11.04.2019 od 08:00 hod do 16:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Nové Chalupy
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec - čp.80.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe