Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19. 09. 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 19.09.2017 od 07:30 do 19:30

Obec Část obce
Nová Pec Bělá
Nová Pec Nové Chalupy
Nová Pec Dlouhý Bor
Nová Pec Nová Pec

Vypnutá oblast: Centrální část obce Nová Pec - orientačně od nádraží směr Obecní úřad vč. ZŠ. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.
Část obce Nová Pec - lokalita ČOV a přilehlé okolí, odběr - veřejné osvětlení, vč. bývalého areálu "Přířezovna" a čp.18.
Celá obec Bělá vč. přilehlých samot. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.
Lokalita RD a rekreačních objektů mezi obcemi Bělá a Nová Pec. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.
Horní část obce Nová Pec - lokalita sídliště bytových domů a přilehlého okolí. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.
Dolní část obce Nová Pec (od nádraží směr Ovesná, směr Jelení Vrchy). Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.
Zadní část obce Nová Pec - směr Klápa a směr železniční most. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.