Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.10.2016

Dne 12.10.2016 od 8:00 do 16:00

Vypnutá část: Horní část obce Nová Pec Plešný. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.

Lokalita Dlouhý Bor (Nová Pec směr Jelení Vrchy).

Celá osada Jelení Vrchy. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.                          

Nová Pec-lokalita Klápa.                                                                                                                                            

Část obce Nová Pec - lokalita pily a přilehlého okolí za přejezdem směr Plešný.                                                    

Chatová osada Ovesná za Novou Pecí. Dolní část osady Jelení Vrchy (dolní samoty od Nové Pece)

Centrální a dolní část obce Nová Pec Plešný. Bližší upřesnění  bude provedeno pomocí plakátů.

Část obce Láz - lokalita samoty vpravo od hl. silnice před horní částí obce Nová Pec (Plešný) .

Lokalita Dřevoskladu mezi obcí Nová Pec - Plešný a Klápou.

Lokalita rekreačních objektů mezi obcemi Nová Pec a Jelení Vrchy nad Jezerním potokem.