Informace k poplatkům pro rok 2017

Informace k poplatkům pro rok 2017

 

Z výše nákladů vynaložených na likvidaci komunálních odpadů za rok 2016 vychází nová výše ročního poplatku, která byla projednána na únorovém zastupitelstvu.

1) Osoby trvalé hlášné v Nové Peci  Kč 360,-- (50% osvobození)Děti do 5 let věku jsou pro rok 2016 osvobozené od poplatků zcela.

2) Osoby trvalé hlášené v Nové Peci  - poživatelé starobního důchodu  Kč 216,-- (70% osvobození)

3) Osoby Vlastnící na území obce stavbu určenou k individuální rekreaci   Kč 720,--(bez osvobození)

Poplatky budou vybírány nejdříve od 1.3.2017 

Splatnost poplatku 30.9.2017

Můžete zaplatit v hotovosti nebo na účet Obecního úřadu,

číslo účtu 662005329/0800, VS 1944 + číslo popisné objektu, do údajů pro příjemce uveďte jméno.

Jaroslava Stehlíková