Informace k poplatkům pro rok 2019

Informace k poplatkům pro rok 2019

 

Z výše nákladů vynaložených na likvidaci komunálních odpadů za rok 2018 vychází nová výše ročního poplatku.

Poplatky na rok 2019

1) Osoby trvalé hlášné v Nové Peci  Kč 365,-- (50% osvobození)Děti do 5 let věku jsou pro rok 2019 osvobozené od poplatků zcela.

2) Osoby trvalé hlášené v Nové Peci  - poživatelé starobního důchodu  Kč 219,-- (70% osvobození)

3) Osoby Vlastnící na území obce stavbu určenou k individuální rekreaci   Kč 730,--(bez osvobození)

 

Splatnost poplatku 30.9.2019

Můžete zaplatit v hotovosti nebo na účet Obecního úřadu,

číslo účtu 662005329/0800, VS 1340 + číslo popisné objektu, do údajů pro příjemce uveďte jméno.