Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 17.04.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 16.04.2019 od 08:00 hod do 15:00 hod

Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec - lokalita rekreačních objektů Střední odborné školy
elektrotechnické směr Jelení Vrchy.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohotonezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.4.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 11.04.2019 od 08:00 hod do 16:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Nové Chalupy
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec - čp.80.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.4.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 09.04.2019 od 08:00 hod do 16:00 hod
Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor
Vypnutá oblast:
Část obce Nová Pec čp.39, 22, 24, parc.č. 53/10.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe

Pošta Nová Pec - 6.2.2019

Pošta Nová Pec 

z technických důvodů bude dnes 6.2.2019 pošta otevřená pouze od 8:00 do 10:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení o přerušení elektrické energie dne 29.5.2018

Dne 29.05.2018 od 08:00 do 17:00

Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor

Vypnutá oblast: Dolní část obce Nová Pec směr Jelení Vrchy, část obce Nová Pec - za přejezdem směr Plešný. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.

Oznámení o přerušení elektrické energie dne 9.5.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 09.05.2018 od 07:00 do 17:00

Obec Část obce
Nová Pec Dlouhý Bor

Vypnutá oblast: Dolní část obce Nová Pec (od hřiště směr Ovesná). Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.

Přerušení dodávky elektrické energie dne 24.10.2017

Dne 24.10.2017 od 8:00 do 16:00 hod

Obec - Nová Pec

Část obce - Nové Chalupy

Vypnutá oblast: Zadní část obce Nová Pec - směr železniční most. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.

Děkujeme za pochopení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19. 09. 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 19.09.2017 od 07:30 do 19:30

Obec Část obce
Nová Pec Bělá
Nová Pec Nové Chalupy
Nová Pec Dlouhý Bor
Nová Pec Nová Pec

Vypnutá oblast: Centrální část obce Nová Pec - orientačně od nádraží směr Obecní úřad vč. ZŠ. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.
Část obce Nová Pec - lokalita ČOV a přilehlé okolí, odběr - veřejné osvětlení, vč. bývalého areálu "Přířezovna" a čp.18.
Celá obec Bělá vč. přilehlých samot. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.
Lokalita RD a rekreačních objektů mezi obcemi Bělá a Nová Pec. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.
Horní část obce Nová Pec - lokalita sídliště bytových domů a přilehlého okolí. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.
Dolní část obce Nová Pec (od nádraží směr Ovesná, směr Jelení Vrchy). Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.
Zadní část obce Nová Pec - směr Klápa a směr železniční most. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Bělá 22 dne 7.9.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 07.09.2017 od 08:00 do 14:00

Obec Část obce
Nová Pec Bělá

Vypnutá oblast: Část obce Bělá - čp.22.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.05.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 22.05.2017 od 08:00 do 12:00

Obec Část obce
Nová Pec Nová Pec

Vypnutá oblast: Nová Pec Láz (Plešný) čp.38.
Dne 22.05.2017 od 08:00 do 12:00

Obec Část obce
Nová Pec Nová Pec

Vypnutá oblast: Horní část obce Nová Pec Plešný. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.
Nová Pec - lokalita Klápa. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.

Uzavření pošty Nová Pec dne 11.5.2017

Oznamujeme že dne 11.5.2017 bude pošta Nová Pec uzavřena z důvodu instalace nového operačního systému.

Děkujeme za pochopení